l פסטיבל חשיפה בינלאומית למוזיקה - » תוכניה

תוכניה

יום 1
יום רביעי 24.11 אירוע ערב 19:45
רביעיית אלי דג׳יברי צוללת צהובה
GARDEN CITY MOVEMENT צוללת צהובה
KAYMA צוללת צהובה
נינט טייב צוללת צהובה
DJ שירה פיש צוללת צהובה
יום 2
יום חמישי 25.11 אירוע אחה"צ 14:30
כניסה חופשית
טל משיח מגדל דוד
HARINGMAN COLLECTIVE מגדל דוד
Sangit Collective מגדל דוד
יום חמישי 25.11 אירוע ערב 19:30
רביעיית ניגון צוללת צהובה
חמישיית עומרי מור צוללת צהובה
Duo Brothers צוללת צהובה
SHALOSH צוללת צהובה
יום חמישי 25.11 אירוע ערב 22:00
המסך הלבן מתחם הפרסה (לשעבר רב חן תלפיות)
אגת מתחם הפרסה (לשעבר רב חן תלפיות)
WACKELKONTAKT מתחם הפרסה (לשעבר רב חן תלפיות)
אקו מתחם הפרסה (לשעבר רב חן תלפיות)
BĘÃTFÓØT מתחם הפרסה (לשעבר רב חן תלפיות)
BEMET מתחם הפרסה (לשעבר רב חן תלפיות)
יום 3
יום שישי 26.11 אירוע ערב 20:00
כניסה חופשית
רסקו תדר (תל אביב)
הילה רוח תדר (תל אביב)
רונה קינן תדר (תל אביב)
יוסי פיין תדר (תל אביב)
״מסדרון״ - סרט קצר בבימויו של גיא נחום לוי מלוווה פס-קול חי של שוזין תדר (תל אביב)
Pattie תדר (תל אביב)
סתיו תדר (תל אביב)
יסמין ג׳אזז \ דמזל \ נונו תדר (תל אביב)
בנג'י טריו תדר (תל אביב)
שמאן שמאן תדר (תל אביב)
יום 4
שבת 27.11 אירוע אחה"צ 14:00
רדיו בגדד פיל ביית
עופר מזרחי טריו פיל ביית
Lala Tamar פיל ביית
שבת 27.11 אירוע אחה"צ 14:00
דן מאיו צוללת צהובה
עוזי נבון והחוויות צוללת צהובה
J.Lamotta צוללת צהובה
שבת 27.11 אירוע ערב 20:00
שוטנז צוללת צהובה
TARANTE GROOVE MACHINE צוללת צהובה
LUCILLE CREW צוללת צהובה
DJ GONDI צוללת צהובה